Opstarts brev 2017

Kære kommende Sportstar College elev og forældre

Sommeren er over os med alt sin lune og charme. Vejret skifter fra det dejligste solskin over lette sommerbyger til buldrende tordenvejr. På College står græsset grønt, også i mellem fliserne J. Vi arbejder hårdt for at det skal se pænt ud og vi kan blive klar til det helt store rykind i august. Og vi glæder os. 

Indflytning


Værelserne er klar til indflytning fra tirsdag den 1. august. Dog er der ikke opstart før søndag den 6. august. Vi forventer at alle er flyttet ind senest søndag den 6. august, hvor vi har fælles opstart for alle nye collegeelever. Hvis du ikke har mulighed for at flytte ind i uge 31, så er du velkommen til at kontakte mig, så vi kan prøve om vi kan finde en aftale som passe bedre.

Sommerlukket

Vi holder sommerlukket på College i uge 28-29. I de øvrige sommerferie uger træffes vi på skift på vores mobil. Karsten Werge 4128 0604 - Peter Nielsen 4089 2310 – Anders Høj 2856 5091 - Lotte Jørgensen 3027 0396.

Opstart

Søndag den 6. august er vi på Sportstar College fra kl. 12.00 og resten af dagen. Her forventer vi at de sidste flytter ind på college og vi sørger for lidt forfriskninger samt kaffe på kanden. Der er ikke noget fælles forældre opstartsarrangement på College, men vi forventer at alle nye elever kommer til opstart og fællesspisning kl. 18.00. Dette gælder også for de elever som skal være hjemmeboende.

Opstartsprogram

Søndag den 6. august 2017:

-          Indflytning fra kl. 12.00 - kl. 17.30 (Skriv eller ring og aftal hvornår i ønsker at flytte ind).

-          I løbet af dagen er der kaffe og frugt til flyttefolket J hvor alle er meget velkommen.  

-          18.00 Fællesaftensmad på college for elever (også for de lokale elever)

-          19.30 Fælles introarrangement – for alle nye elever.

Mandag den 7. august 2017:

-          06.30 – 09.00 morgenmad og mulighed for madpakke i fælleshuset

-          Morgentræning aftales for de enkelte linjer.

-          10.30 Introforløb dagen igennem for alle nye elever. Endelig program på dagen  

-          17.30 Fællesspisning 

Tirsdag den 8. august 2017:

-          06.30 – 09.00 Morgenmad og madpakkebuffet

-          Morgentræning aftalen for de enkelte linjer.

-          HHX elever starter i skole kl. 08.15

-          15.30 intro arrangement for alle nye elever.    

-          17.30 Fællesspisning (også lokaleelever)

Onsdag den 9. august 2017:

-          06.45 Morgenmad

-          Skolestart for STX elever.

-          16.15 Fodboldgolf i Munklinde for hele college. Vi har bestilt en bus, men håber at de som har bil vil hjælpe til med at køre. Vi tager aftensmaden og grillen med til Munklinde så der er ikke mad på College den aften. Vi forventer at alle deltager. 

Torsdag den 10. august.

-          Så er det hverdag J

-          06.30 – 09.00 Morgenmad og madpakke buffet

-          Skolegang

-          Morgentræning aftales på de enkelte linjer.

Velkommen til alle sammen.

Adresser, Facebook & Mailadresser

Dette brev har jeg sendt via mail og så ligger vi det på hjemmesiden samt på vores Facebook side. Jeg vil fremover udsende div. Informationer via mail, men vi bruger også Facebook en del. Derfor vil jeg opfordre jer til at finde os på Facebook og følge med der.

Vi har også et lukket Facebook gruppe hvor det kun er eleverne som har adgang. Den bruger vi som vores intranet på College og det er her vi kommunikere meget med eleverne. Det er vigtig for os at eleverne selv tager ansvar for deres hverdag og derfor har forældre ingen adgang til denne gruppe. Forældre er dog altid velkommen til at ringe eller skrive hvis der er noget de gerne vil vide mere om.  

Adresseændring i forhold til indflytning på Sportstar College
Vores adresse er:

                                                          Elevens navn

                                                          Sportstar College, Hagelskærvej 35a, 7430 Ikast

Posten bliver leveret i fælleshuset, hvor alle elever har deres egen postbakke.

Mail til College (Werge) er: info@sportstarcollege.dk og vores kontor telefon er: 69139884

Bogholderiet er: Heidi Kramer Sørensen og hun er på College om fredagen men kan fanges på mail bogholder@sportstarcollege.dk


Tandlæge og læge

Der er frit tandlægevalg i Ikast. Det vil sige at man gerne må vælge en privat tandlæge i byen til tandbehandling også når man er under 18 år. Vi har ikke nogen fast samarbejdsaftale med nogen men der er flere tandklinikker i byen.

Lægevalg anbefaler vi at man vælger Lægehuset på Kongevejen. Her er 2 afdelinger i samme hus og de ved lidt om hvad college er for et sted og derfor ved de også meget om idrætsskader. Om man vælger afd. Øst eller afd. Vest betyder ikke så meget.  

Noget af det med småt…

I de næste par afsnit vil jeg prøve at komme i forkøbet med nogle af de tanker og spørgsmål som kunne være hos jer.

Jeg vil komme lidt ind på hvordan vi driver Sportstar College Ikast-Brande. Og du skal vide hvad du kan forvente af os, for vi forventer meget af dig.

Leveregler og normer for Sportstar College

Sportstar College Ikast-Brande er, som navnet antyder, et eliteprojekt og vi er en del af Sportscampus Ikast-Brande. Det betyder at vi samarbejder med de lokale foreninger og uddannelsessteder for at skabe de bedste rammer for elevernes personlige og sportslige udvikling. Det betyder også, at der er store forventninger til eleverne om ansvarlighed og målrettethed. At være en del at Sportstar College er som en samlet pakke hvor der er sammenhæng og synergi i hverdagen. Det ses på vores normer og regler på Sportstar College. De få regler vi har, er vi meget opsatte på overholdes til vores fælles bedste. 

Sportstar Colleges regler

For at skabe gode og trygge rammer for dit ophold på sportstar college, har vi opstillet følgende regler, som du skal overholde som collegeelev:

 • Du skal overholde den til en hver tid gældende lovgivning.
 • Du skal vise respekt for andre og for fællesskabet, du skal være en god kammerat
 • Du skal tage såvel din sport som din uddannelse alvorlig og samarbejde med de foreninger og institutioner som Sportstar College godkender.
 • Du må ikke besidde eller indtage alkohol, af nogen art på Sportstar College
 • Du må ikke ryge eller indtage SNUS (alle former for snus) på Sportstar College.
 • Medikamenter som er oplistet på den internationale dopingliste er ikke tilladte
 • Du må ikke stjæle eller udvise voldelig adfærd
 • Overtrædelse af reglerne tages meget alvorligt og kan medføre hjemsendelse

 Du skal desuden være opmærksom på, at

 • du har pligt til at, følge din uddannelsesplan og tage ansvar for egen udvikling og læring, i såvel skole som til træning
 • du efterlever de aftaler som du indgår med College omkring spisning og arrangementer samt at, du deltager i den daglige oprydning, køkkentjans og rengøring
 • du er åben og konstruktiv i din færden på College, med respekt for fællesskabet
 • der skal være ro på Sportstar College fra kl. 22.30 til 07.00. Overnattende gæster skal være aftalt på forhånd.

Vis hensyn og vær åben over for forskelligheder. Derved bliver betingelserne for din personlige udvikling optimale for såvel det sportslige, det uddannelsesmæssige og det sociale plan.

Forsikringer & licenser 
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte forsikringsselskaber stiller sig i forhold til dækning af idrætsskader, når man går på sports college. Sportstar College har ikke en særlig forsikring for eleverne. Vi anbefaler derfor, at man tjekker med familiens forsikringsselskab og undersøger hvordan man er stillet hvis uheldet er ude.
College anbefaler, at eleverne tegner en idrætsskadesforsikring / sundhedsforsikring.

TV Licens er blevet til Medieskat. Det betyder at det er en personlig skat, som skal betales af alle myndige personer med medieadgang. Sportstar College betaler for en erhvervslicens, så alle elever er dækket ind til de fylder 18 år. Herefter er det op til den enkelte elev, at afholde udgiften til medieskat.

Lejekontrakt eller Collegekontrakt
Sportstar College har udarbejdet en Collegekontrakt. Denne er udsendt på mail sammen med velkomstbrevet og betalingsopgørelsen i april måned. Collegekontrakten skal være underskrevet af både elev og forældre og skal afleveres til Sportstar College inden opstarten i august.

Af Collegekontrakten fremgår det at alle elever på Sportstar College er en del af et fællesskab hvor man har pligt til at deltage aktivt. Opholdsbetalingen giver eleverne på Sportstar College råderet over deres, værelser samt fri adgang i Fælleshuset under hele opholdet på college. Det er inkl. forbrug af el, vand og varme, samt Internet og TV signal.  

Det er ikke tilladt, at fremleje sit værelse til en anden, og det er til enhver tid den enkelte elev, som har ansvaret for evt. overnattende gæster. Gæster skal altid være tilmeldt, og efterleve de samme regler som collegeeleverne. Den enkelte elev er ansvarlig for sin gæst.

 
Alkoholpolitik på Sportstar College
Gældende fra august 2017

Der er total alkoholforbud på Sportstar College. Det betyder, at det ikke er tilladt at besidde eller indtage alkohol på Sportstar Colleges matrikel.

Sportstar College har opsat følgende retningslinjer, som gælder for alle der bor på Sportstar College, eller som har deres gang på Sportstar College område.

 Præcisering:
-          Det er under ingen omstændigheder tilladt at drikke alkohol på Sportstar College.
o   Det gælder for alle bygninger, og for hele Sportstar Colleges matrikel.

-          Det er ikke tilladt at opbevare alkohol i lejlighederne/værelserne.
o   Hvis man har alkohol til en kommende fest, skal den opbevares i aflåst skab i fælleshuset, indtil den weekend hvor det skal bruges. Det opbevarede alkohol kan udleveres fredag af personalet/weekendvagten, og evt. rester skal tilbageleveres til opbevaring senest mandag middag.

 -          Det er ikke tilladt at komme i Ege-Huset (Fælleshuset) i beruset tilstand.
o   Kommer man hjem fra en fest og er beruset, så er det vigtigt, at man bærer sin ”brandert” med pli og ikke vækker opsigt i forhold til andre.

 -          I særlige tilfælde kan der evt. laves særaftaler med Collegelederen omkring opbevaring og indtagelse af alkohol.
o   Der skal ansøges i god tid før arrangementet.
o    Det er altid tilladelse før tilgivelse!

 • Eksempler på særarrangementer: Officielle receptioner på College, studenterugen, 3.G´ernes Galla, fejring af mesterskaber mm.
 • Det vil altid være en vurdering fra gang til gang.

Overtrædelse af alkoholpolitikken på Sportstar College vil blive taget meget alvorlig. Holdningen er at vi har en nul tolerance, hvilket vil sige, at man kan blive bortvist fra College med øjeblikkelig virkning.

Det er til enhver tid Collegelederen, som træffer afgørelsen i tilfælde af en overtrædelse af alkoholpolitikken, og afgørelsen kan kun omstødes af Sportstar College bestyrelse.

Rengøringstjek på Sportstar College
Gældende fra august 2017

Der er rengøringstjek en gang pr måned på Sportstar College. Som udgangspunkt er det den sidste torsdag i måneden, men der laves en årskalender.

Den dag, der er rengøringstjek, er der ikke morgentræning. Alle linjetrænere møder kl. 07.45 på College til morgensamling og netværksmøde. Eleverne har mulighed for, at bruge træningstiden til at gøre rent og dette skal være afsluttet kl. 09.30. Det er ok, at gøre rent onsdag aften og så bruge morgentræningen på at selvtræne.

I tilfælde af at man ikke er hjemme den pågældende dag, skal man lave en aftale med personalet om rengøringstjek, hurtigst muligt her efter. Der bliver udleveret et ”rengøringsskema”, som skal hænge synligt i gangen i lejligheden. 

Rengøringsvejledning:

Der skal bruges rengøringsmidler til alle flader ved wc, håndvask, spejl og bruseniche.
-          General oprydning og orden på værelset, i gang og badeværelset, samt udenfor lejligheden.
o   Service som tilhører College, skal være afleveret i køkkenet.
o   Husk at tømme skraldespand og fjerne affald (inde som ude)   

 -          Gulve skal være fejet/støvsuget og vasket i gang, værelser og badeværelse.

 -          I badeværelset skal spejl, vask og wc være rengjort for kalk og snavs.
o   Der skal bruges rengøringsmiddel.
o   Brusenichen skal armatur, klinker og gulvrist være rengjort for snavs, sæberester og kalk.

 -          Køleskabet skal være rengjort – uden på og inden i (husk også bag køleskabet).
o   Har man køkkenbord eller hylder i gangen, skal disse være rengjorte
o   Gamle madrester skal fjernes og hylder være rengjorte

 -          Alle overflader på værelset skal være tørret af for støv, med en våd klud.  
o   Vindueskarm, dørkarm, skrivebord, hylder, tv mm

 -          Klude mm. kan lånes i fælleshuset, men skal afleveres igen.

Vi er hårde men retfærdige i vores tjek. Manglende rengøring medfører, at man bliver taget af træningen indtil lejligheden er godkendt.

Pyh ha…. Det var noget formelt, det var også alt for nu

Det var det hele for nu og en ordentlig smøre – jeg ved det godt.

Jeg håber at I nyder sommeren og at I vil være klar til opstarten den 6. August. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer alle og ønsker jer fortsat god sommer. 

Husk, I er altid velkommende til at kontakte mig hvis I har spørgsmål.

Med sportslig hilsen

Karsten Werge

Collegeleder, Sportstar College Ikast-Brande. 

Mail: info@sportstarcollege.dk og mobil 4128 0604

 

Mod til at følge drømmen

Golf

På golflinjen arbejder vi målrettet med din personlige og golffaglige udvikling, mens du studerer.…

Badminton

Vi arbejder målrettet på at skabe bevidste og selvstændige spillere, der udnytter deres potentiale …

Håndbold

Bliv elev på Sportstar College og udlev håndbolddrømmen alt imens du tager en gymnasial uddannelse.…

Fodbold

Spil fodbold på højt niveau, gå på STX, HF, IB-Sport eller HHX og bo i et udviklende og inspirerend…

Volley

Spil volleyball i Ikast KFUM og bliv inspireret af et miljø, der påvirker helheden i din dagligdag…

Cykling

Cykellinjen giver dig grobund for at udleve dine personlige mål og drømme alt imens du går i skole…

IBG Judo

Er du øvet judokæmper, der elsker at dyrke judo, og har du ambitioner om både personlig og sportsli…

Træningslejr

Bo på Sportstar College og gør brug af de ideelle faciliteter til et inspirerende træningsophold.